RegioTours - platforma pre región Centrope

Program RegioTours bol založený v roku 2004. RegioTours vzniklo v tejto dobe spoluprácou medzi webovou agentúrou »echonet« a mnohými významnými spoločnosťami a verejnými službami vo Viedni a Bratislave. Hlavným dôvodom pre rozvoj RegioTours bolo vytvoriť platformu pre región centrope. Tento región pokrýva krajiny Rakúsko, Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Informácie sa poskytujú bezplatne. Preto nemôžeme zaručiť správnosť poskytnutých informácií. Napriek tomu sa snažíme aktualizovať obsah.

Právne upozornenie

echonet communication GmbH
Rosenbursenstraße 2, Top 24
1010 Viedeň
Rakúsko

E-Mail: content@echonet.at (Napíšte prosím v angličtine alebo nemčine.)
Registračné číslo spoločnosti vo Viedni: FN 241662 K
Číslo DPH: AT U57632823